15-03 Видача підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

10 днів з дати надходження запиту.

 

 

Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області.


Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову або відмова у видачі такого підтвердження. 


1) Судновласник або уповноважена ним особа для одержання підтвердження подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

  • назва документу дозвільного характеру;
  • вид діяльності згідно з КВЕД;
  • для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;
  • для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової карти платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номеру облікової карти платника податків та повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних.

2) проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову, який судновласник подає до територіального органу Державного агентства рибного господарства України (форма 2 до Наказу);

3) відомість про транспортування вантажу (форма до Наказу).

У разі подачі документів уповноваженою особою додатково надається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документу, що засвідчує його повноваження.

 

Дана адміністративна послуга безоплатна.

 Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час