01-06 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території Слов’янської територіальної громади

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

За наявності документів, передбачених п.9 інформаційної картки, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі: продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації; письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу. Протягом строку, на який встановлено пріоритет, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення. Виконавчий орган ради протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

 

Управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ВЦА


Розпорядження керівника Словянської міської ВЦА про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території Слов’янської територіальної громади.


1. Заява, заповнена згідно встановленої форми.

2. Фотографічний знімок (не менше ніж 6х9см) місця, де планується розмістити рекламу (у 2-х примірниках).

3. Ескіз реклами: її конструктивне рішення (розрахунок вітрового навантаження) і комп'ютерний макет (у 2-х примірниках).

4. Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

5. Топогеодезична зйомка місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розміщення реклами і позначенням видів робіт при її установці (у 2-х примірниках);

 

Послуга безоплатна.
Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час