100-04 Реєстрація місця проживання, в тому числі з одночасним зняттям з реєстрації малолітньої дитини/ зняття з реєстрації малолітньої дитини

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів.Увага! Для отримання послуги необхідно безпосередньо звернутися до органу реєстрації. Замовлення онлайн передбачає попередній розгляд документів (консультація).

У випадку подання документів через орган державної реєстрації актів цивільного стану (реєстрація місця проживання новонародженої дитини), за бажанням особи, яка подавала заяву:

- в органі реєстрації (будівля ЦНАП міста Слов'янська) з понеділка по четвер з 16.00 год. до 16.45год.,

п'ятниця - з 15.00год. до 15.45

- в Слов'янському МВ ДРАЦС ГТУЮ у Донецькій області (згідно встановленого графіку органом державної реєстрації актів цивільного стану)

У разі здійснення реєстрації місця проживання відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», адміністративна послуга надається в день подання особою документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації. 

Відділ з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб


Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини з наданням Довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання дитини

 
1. Паспорти громадянин України/ПТП/ППП/довідки про звернення за захистом в Україні (двох законних представників). У випадку неможливості присутності одного з законних представників подається його засвідчена в установленому порядку (нотаріально) письмова згода

2. Довідки про реєстрацію місця проживання/Витяг з ЄДДР/ Довідка з ЄДДР законних представників (подається у випадку, якщо документ, що посвідчує особу оформлено у вигляді ID-картки)

3. Свідоцтво про народження дитини

4. Довідка про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання дитини (не подається у випадку реєстрації новонародженої дитини вперше )

5.Документ, що підтверджує повноваження особи як представника - довіреність, рішення суду про призначення опікуном/піклувальником (подається у випадку подання заяви представником та паспорт представника)

6. Довідка про приналежність до громадянства України (подається у встановлених законодавством випадках)

7. Документ, що підтверджує відсутність другого законного представника - свідоцтво про смерть, витяг з ДРАЦС ч.1 ст.135 СКУ, рішення суду про позбавлення батьківських прав (подається у випадку відсутності другого представника)

8.Рішення органу опіки та піклування про дозвіл на зняття з реєстрації місця проживання (подається у випадку зняття з реєстрації/перереєстрації дитини,позбавленої батьківського піклування/дитини - сироти)

9. Рішення суду про визначення місця проживання дитини/ Рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини у вигляді дозволу на зняття з реєстрації без згоди другого законного представника (у випадку відсутності згоди)

10. Документи, що підтверджують зміну персональних даних (за наявності, у випадку зміни).

11. Будинкова книга /Картка реєстрації особи та/або адресна картка (у випадку реєстрації місця проживання дитини до 01.05.2016)


 


 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII, мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг.

До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.


Код ЄДРПОУ 37967785

Банк одержувача (ГУДКСУ) – казначейство України (ЕАП)

Отримувач – Слов’янське УК/м.Слов’янськ

Код банку 899998

Номер рахунку (IBAN) UA818999980334129879000005658

ККДБ 22012500
Інформаційна картка

Увага!

Відповідно до ст.6 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (далі - Закон), батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час