100-04 Реєстрація місця проживання, в тому числі з одночасним зняттям з реєстрації малолітньої дитини/ зняття з реєстрації малолітньої дитини

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів.Увага! Для отримання послуги необхідно безпосередньо звернутися до органу реєстрації. Замовлення онлайн передбачає попередній розгляд документів (консультація).

У випадку подання документів через орган державної реєстрації актів цивільного стану (реєстрація місця проживання новонародженої дитини), за бажанням особи, яка подавала заяву:

- в органі реєстрації (будівля ЦНАП міста Слов'янська) з понеділка по четвер з 16.00 год. до 16.45год.,

п'ятниця - з 15.00год. до 15.45

- в Слов'янському МВ ДРАЦС ГТУЮ у Донецькій області (згідно встановленого графіку органом державної реєстрації актів цивільного стану)

У разі здійснення реєстрації місця проживання відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», адміністративна послуга надається в день подання особою документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації. 

Відділ з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб


Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини з наданням Довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання дитини

 
1. Паспорти громадянин України/ПТП/ППП/довідки про звернення за захистом в Україні (двох законних представників). У випадку неможливості присутності одного з законних представників подається його засвідчена в установленому порядку (нотаріально) письмова згода

2. Довідки про реєстрацію місця проживання/Витяг з ЄДДР/ Довідка з ЄДДР законних представників (подається у випадку, якщо документ, що посвідчує особу оформлено у вигляді ID-картки)

3. Свідоцтво про народження дитини

4. Довідка про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання дитини (не подається у випадку реєстрації новонародженої дитини вперше )

5.Документ, що підтверджує повноваження особи як представника - довіреність, рішення суду про призначення опікуном/піклувальником (подається у випадку подання заяви представником та паспорт представника)

6. Довідка про приналежність до громадянства України (подається у встановлених законодавством випадках)

7. Документ, що підтверджує відсутність другого законного представника - свідоцтво про смерть, витяг з ДРАЦС ч.1 ст.135 СКУ, рішення суду про позбавлення батьківських прав (подається у випадку відсутності другого представника)

8.Рішення органу опіки та піклування про дозвіл на зняття з реєстрації місця проживання (подається у випадку зняття з реєстрації/перереєстрації дитини,позбавленої батьківського піклування/дитини - сироти)

9. Рішення суду про визначення місця проживання дитини/ Рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини у вигляді дозволу на зняття з реєстрації без згоди другого законного представника (у випадку відсутності згоди)

10. Документи, що підтверджують зміну персональних даних (за наявності, у випадку зміни).

11. Будинкова книга /Картка реєстрації особи та/або адресна картка (у випадку реєстрації місця проживання дитини до 01.05.2016)


 


 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII, мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг.

До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.


Код ЄДРПОУ 37967785

Банк одержувача (ГУДКСУ) – казначейство України (ЕАП)

Отримувач – Слов’янське УК/м.Слов’янськ

Код банку 899998

Номер рахунку (IBAN) UA818999980334129879000005658

ККДБ 22012500
Інформаційна картка

Увага!

Відповідно до ст.6 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (далі - Закон), батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час