19-47 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

ТИМЧАСОВО НЕ НАДАЄТЬСЯ


 

 

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади проводиться за відсутності підстав для відмови у державній реєстрації не пізніше 30 календарних днів з дати подання документів.

 

 

Управління юстиції у Донецькій області

 

 

 

Рішення про проведення державної реєстрації змін до статуту територіальної громади;

свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка;

один примірник статуту територіальної громади;

внесення відомостей про державну реєстрацію змін до статуту територіальної громади до реєстру статутів територіальних громад, який ведеться органом, що здійснює реєстрацію статутів, за встановленою формою та оприлюднюються на офіційному веб-порталі цього органу;

рішення про відмову у державній реєстрації змін до статуту територіальної громади разом з правовим обґрунтуванням невідповідності статуту або окремих його положень Конституції та законам України 


 

 

 

Заява про державну реєстрацію змін до статуту територіальної громади;

статут територіальної громади у двох примірниках та на електронних носіях;

копія рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження змін до статуту територіальної громади, оформлена відповідно до законодавства;

витяг з протоколу пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування щодо затвердження змін до статуту територіальної громади.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

  

 

Послуга безоплатна

Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час