20-22 підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав доля зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстраціїх протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації

Строк зупинення розгляду документів, поданих доя державної реєстрації, становить 15 календарних днів з датми їх зупинення.

 

 

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Слов'янської міської ВЦА


Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або повідомлення прл відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови1. Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

2. Структура власності за формою та змісто, визначеними відповідно до законодавства

3. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджужє реєстпрацію юридичної особюи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо заснлвником юридичної особи є юридична особа - нерезидент

4. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи-резидента

 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі, якщо заявником є іноземець або особа без громадянствва, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріальнопосвілдчена довіреність

 

Послуга Безоплатна.
Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час