14-06 Затвердження експортної потужності

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

НЕ НАДАЄТЬСЯ

Не пізніше 30 робочих днів з дати початку інспектування потужності оператора ринку.

У разі відмови у затвердженні експортної потужності, рішення про відмову оформляється наказом територіального органу компетентного органу не пізніше 15 робочих днів з дати початку інспектування

 

 

Управління Держпродспоживслужби в Донецькій області


1.Надсилання запиту до Держпродспоживслужби

2.Видання наказу територіального органу Держпродспоживслужби про відмову у затвердженні експортної потужності з обгрунтуванням причин

 1. Запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:

-найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку

-код згідно ЄДРПОУ (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспопрті) оператора ринку

-реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлутаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації)

-назву експортної потужності

-адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку

-вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності

-назву виду харчових продуктів, які планується експортувати

-асортиметний перелік харчових продуктів, які планується експортувати

-перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту

-назви країн (країни) призначення

Запит про затвердження експортної ротужності засвідчується підписом оператопа ринку або уповноваженої ним особи

Заява суб'єкта господарювання до територіального органу Держпродспоживслужби про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням (відповідно до вимог абзацу 2, частини першої ст.6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

 

Послуга безоплатна.
Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час