27-01/01286 Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

Встановлення статусу УБД, видача посвідчення (щодо осіб, які у період до 23.02.2018 року включно брали безпосередню участь в антитерористичній операції у склалі добровольчих формувань або з 24.02.2022 - у заходах, необхідних для забезпеченняоборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України у складі добровольчих формувань або відповідно до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осібу захисті України") 

30 календарних днів з дня надходження заяви (уточненої інформації).

 

 

Міністерство у справах ветеранів


Видача відповідного посвідчення/відмова у видачі відповідного посвідченняДля осіб, які брали участь в антитерористичній операції:

1. Заява про видачу посвідчення (довільної форми).

2. Фотокартка (кольорова,матова) 3*4 см.

3. Копія паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу іноземця або особу, без громадянства, або особу, яку визнано в Україні біженцем або осбою, яка потребує додаткового захисту.

4. Довідка органів, які згідно із Законом України "Про боротьбу з тероризмом" визначені суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, про період безпосереднього виконання особою бойових завдань в районах проведення АТО у взаємодії із ЗСУ,МВС,Національною поліцією, Національною гвардією, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

5. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення антитерористичної операції.

6. У разі відсутності документів, зазначених п.4 та 5, подаються (лише для осіб, які у період до 23 лютого 2018 брали участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань):

6.1.для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції:

-засвідчені нотаріально свідчення (заяви) не менше ніж трьох свідків про період безпосередньої участі особи у виконанні завдань в районах проведення антитеростичної операціїх (оригінали);

-копії посвідчень свідків (учасникибойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни) та довідок про їх участь в антитерористичній операції за період, про який вони свідчать.

6.2.для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва:

-засвідчені нотаріально свідчення (заяви) не менше ніж двох свідків про період безпосередньої участі такої особи у виконанні завдань в районах проведення антитерористичної операції (оригінали);

-копії посвідчень свідків з числа учасників бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, засвідчені нотаріально, та довідок про їх участь в антитерористичній операції за період, про який вони свідчать;

-медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосереднього залучення до виконання завдань антитерористичної операції.

7. Особи, яким було надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п.13 ч.2 ст.7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", але після повторного оглдяду МСЕК не встановлено інвалідність, набувають статусу учасника бойових дій за спрощеним порядком на пілдставі (але не виключно):

7.1.копії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

7.2.копії витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення антитерористичної операції

 

Для осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звязку з військовою агресією Російської Федерації проти України:

1. Довідка за формою згідно з додатком 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали належність, сувіренитет та територіальну цілісність Україниі брали участь в антитерористичній операціїх, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російької Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №413, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) Збройних сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, Адміністрації Держприкордонослужби, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, проперіод участі у таких заходах.

У разі відсутності зазначеної довідки підставою для надання статусу є:

1.1.свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування, у складі якого особа брала участь у здійсненні відповідних заходів) проперіод безпосередньої участі у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів;

1.2.особам, які отримали поранення, контузію, каліцтво, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводдження із зброєю, самокалічення),-свідчення (заява) не менше ніж двох свідків, які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтерсів держави у звязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, про період безпосередньої участі осіб, зазначених у цьому абзаці, у таких заходах, а також медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосередньоїучастіту здійсненніитаких заходів.

УВАГА!!! До уваги беруться свідчення (заяви) осіб, підпис на яких засвідчений нотаріально, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до абзацу першого п.19 ч.1 ст.6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповіднодо пю.11 ч.2 ст.7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які мають документальне підтвердження своєї участі у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за період, за який вони свідчать. До періоду безпосередньої участі у зійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Фелераціїх проти України, включається період, підтверджений усіма свідками.    

 

 

Послуга безоплатна.
Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час