27-03/01877 Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва)

ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту. 

30 календарних днів з дня надходження заяви (уточненої інформації).

 

 

Міністерство у справах ветеранів України 


Рішення про призначення (відмову у призначенні) одноразовоїх грошової допомоги. 1. Заява про витплату одноразової грошовоїтдопомги у зв'язку з установленням інвалідності.

2. Копія сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

3. Копія документа, що підтверджує режєстрацію у Державному реєсрі фізичних осіб-платників податків (копію паспорта -для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової каркти платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожної з осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, а якщо серед них є діти, -одного з батьків або опікунів чи піклувальників.

4. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності.

5. Довідка про характер отриманих поранень в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національноїьбезпеки і борони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецікій та Луганській областях, злійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України.

5. Свідчення керіваника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, який перебуває безпосередньо в районі проведенняантитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росмійської Федерації у Догнецькій та Луганських областях, здійснення заходів, необхідних доя забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойовихдій та збройних конфліктів, про надання волонтером волонтерської допомоги.

   Також можуть подаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звязку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів. 

 

Послуга безоплатна.
Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час