27-05/00105 Призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам та утриманцям волонтера,загиблого(померлого) внаслідок поранення (контузії,травми або каліцтва)

Призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (кон узії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту 

 

30 календарних днів з дня надходження заяви (уточненої інформації)*

*Відповфдно до ч.4 ст.10 Закону України "Про адміністративні послуги" у разі надання адміністративної послуги суб'єктом надання адміністративних послуг, який діє на засадах колегіальності, рішення про надання адміністративної послуги або про відмовут  в її наданні приймається у строк, визначений ч.1 або 2 цієї статті, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.

 

 

Міністерство у справах ветеранів України 


Рішення про призначення (відмову у призначенні)одноразової грошової допомоги. 1. Заява кожного заявника, якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитиина, - заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник.

до заяви додаються копії:

-свідоцтва про смерть волонтера;

-свідоцтва про народження волонтера - для виплати одноразової грошової допомоги батбкаам загиблого (померлого);

-свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

-сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім'я по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

-документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової кпртки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявн ка, а якщо серед них є дитина, -одно з батьків або опікунів чи піклувальників;

-рішення районної, районної у мм.Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);

-рішення суду або нотаріально посвідченого правочину,що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), - для виплати допомоги особі, яка не була членом сім'ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.

2. Довідка судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборолни України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звязку з військовою агресією Російської Федеоації та/або іншої країни проти України.

3. Свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань. правоохоронних органів, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, злдійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією  Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів, про надання волонтером волонтерської допомоги.

4. Інші документи, які підтверджують факт надання волонетерської допомоги в районіьпроведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпекиі оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганськиій областях, здійснення заходів, необхіднихдля забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів.

 

 

Послуга безоплатна.
Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час