НАГАДУЄМО ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

НАГАДУЄМО ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

 

Пунктом 4 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 361-IX було встановлено, що юридичні особи повинні оновити інформацію про КБВ протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджується форма та зміст структури власності.

Положення про форму та зміст структури власності затверджене наказом Мінфіну від 19 березня 2021 року № 163 та набрало чинності 11 липня 2021 року.

Враховуючи вищезазначене, відлік строку оновлення інформації про КБВ розпочався з 11 липня 2021 року та мав завершитися 11 жовтня 2021 року.

Проте 8 жовтня 2021 року Верховною Радою прийнято Закон України № 1805-IX, яким продовжено термін для оновлення відомостей про КБВ у Єдиному державному реєстрі з трьох місяців до одного року. Відповідно, термін для оновлення зазначених відомостей продовжено до 11 липня 2022 року (включно).

Аналізуючи вищезазначені положення чинного законодавства можемо говорити, що зобов'язання щодо оновлення відомостей про КБВ залишилося незмінним, лише продовжено строк для такого оновлення з метою сприяння розвантаженню суб'єктів господарювання та державних реєстраторів.

Отже, якщо юридична особа встигла оновити інформацію про КБВ до 11 жовтня 2021 року, то у неї відсутня необхідність повторно до 11 липня 2022 року оновлювати зазначені відомості.

Хто повинен подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?

Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ) подають всі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Яким чином можна подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?

Інформацію про КБВ можна подати кількома способами.

  • Перший спосіб: безпосереднє звернення заявника до будь-якого державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або центру надання адміністративних послуг з дотриманням принципу екстериторіальності в межах АР Крим, області, міст Києва та Севастополя.
  • Другий спосіб: надсилання необхідного пакета документів шляхом поштового відправлення. Проте у цьому випадку необхідно пам'ятати, що заява про державну реєстрацію має бути нотаріально посвідчена.
  • Третій спосіб: подання інформації про КБВ під час проведення інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.
  • Четвертий спосіб: подання інформації про КБВ в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг «Портал Дія». Ця опція доступна через реєстраційні дії «Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту», а також «Перехід Товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту».

Які документи є необхідними для подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи?

  • заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2;
  • структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності. Зразки схематичного зображення структури власності можна знайти на сайті Міністерства фінансів;
  • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Зверніть увагу. Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Яка плата за проведення державної реєстрації, пов'язана з поданням інформації про КБВ?

Адміністративний збір не справлятиметься у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом встановленого строку ( до 11 липня 2022 року).

Увага! У разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності Наказом про структуру власності адміністративний збір справлятиметься в розмірі, встановленому статтею 36 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час