Хто і в якому порядку може отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Хто і в якому порядку може отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у ДРП, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Процедура надання інформації з ДРП регулюється як профільним законом, так і низкою нормативно-правових актів, зокрема:

• Порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n271

• Порядком доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#n326

• Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%D0%BF#Text.

Процедура надання інформації з Державного реєстру прав має певні особливості, в залежності від того хто і з якою метою хоче її отримати.

За суб’єктним принципом умовно можна виділити 2 алгоритми.

Алгоритм 1. Надання інформації фізичним та юридичним особам.

Інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі (за умови ідентифікації такої особи з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи) або в паперовій.

Для отримання інформаційної довідки з ДРП в електронній формі потрібно:

Зайти на сайт Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua ) розділ «Онлайн сервіси» (https://online.minjust.gov.ua) підрозділ «Інформація з Державного реєстру речових прав».

Вхід в підрозділ відбувається за допомогою ЕЦП.

Після авторизації в системі щодо об’єкта нерухомого майна можна здійснити пошук за 3 критеріями:

адресою;

реєстраційним номером об'єкту нерухомості;

кадастровим номером земельної ділянки.

Також можна знайти інформацію стосовно суб’єкта речового права, обтяження – фізичної або юридичної особи.

Сплатити адміністративний збір, який станом на 01.01.2024 року складає 80 грн.

Завантажити сформовану інформаційну довідку.

Якщо громадянин чи юридична особа хоче отримати відповідну інформацію в паперовій формі, потрібно звернутися до надавача такої інформації — державного реєстратора прав на нерухоме майно, уповноваженої особи найближчого Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.

У цьому випадку потрібно надати документ, за яким здійснюється встановлення особи, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Плата за надання інформації з ДРП у паперовій формі складає 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб з розрахунку за кожні 25 сторінок, тобто за інформацію, яка розміщена на не більш як 25 аркушах паперу форматом А4, в 2024-му потрібно сплатити 80 грн.

Алгоритм 2. Надання інформації посадовим чи службовим особам органів державної влади, місцевого самоврядування, адвокатам та іншим особам з метою виконання своїх посадових, службових обов’язків та здійснення покладених на них функцій.

Посадовим особам органів державної влади, місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, приватним виконавцям, адвокатам, нотаріусам інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається в електронній формі шляхом безпосереднього доступу () до ДРП, за умови ідентифікації відповідної особи за допомогою ЕЦП.

Доступ вказаним особам надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором ДРП, крім випадку надання посадовим особам державних органів автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-телекомунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Державного реєстру прав.

Надання інформації з безпосереднім доступом до ДРП забезпечується за допомогою програмних засобів його ведення шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей Державного реєстру прав, завантаження та перегляду в електронній формі для їх подальшого використання, зокрема друку.

Користувач має обов’язково зазначити підставу отримання інформації з ДРП (скажімо, реквізити конкретної справи/провадження, відомості щодо договору про надання правової допомоги тощо).

 Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді та перевіряти стан їх виконання

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Зареєструватися на прийом

За допомогою даного сервісу Ви зможете онлайн зареєструватися на прийом для отримання послуги та відвідати нас у визначений день і певний час